Unveiling mesenchymal stromal cells’ organizing function in regeneration

  • Nimiritsky PP, Eremichev RY, Alexandrushkina NA, Efimenko AY, Tkachuk VA, Makarevich PI.
  • International Journal of Molecular Sciences. 2019;20(4).

DOI